Velkommen til Rakkeby Sogn

Rakkeby kirke, som er kullet (uden tårn), er opført 1150 - 1200. Den består af et romansk kor og skib med underdelen til et vist nok sengotisk tårn og med et våbenhus fra nyere tid ved sydsiden af skibet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men på grund af talrige og omfattende omsætninger af murværket ses af oprindelige enkeltheder ikke andet end dørene, hvoraf den mod nord er tilmuret, mens syddøren - sikkert noget udvidet - stadig er i brug. Kor og skib har invendig bjælkelofter. Den sengotiske tårnunderdel er bygget af genanvendte granitkvadre og især mod vest og nord af munkesten. På nordvesthjørnet står endnu en del af trappehuset. Indvendig i tårnrummet, der er adskilt fra skibet som materielrum, er der afsæt i murene til en aldrig opført hvælving. Kirken har aldrig været af de rigeste, og i 1691 hører man, at den var så forfalden, at "præst og menighed ikke uden frygt og fare tør findes derudi". I første halvdel af 1800-tallet var man nødt til at nedbryde tårnets overdel.

Se mere om kirken her.