Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Konfirmation - Rakkeby Kirke den 27. april 2018

Martin Bjerg

Magnus Christian Bolet

Steffen Kjeldgaard Jensen

Eskil Overby Mouritsen

Anne Posselt

Katrine Gadegaard Falck Sørensen

Konfirmation - Jelstrup Kirke den 27. april 2018

Emilie Lisborg Jensen

Sofie Fjordbak Jensen

Emil Bolet Larsen

Tilde Duch Pedersen

Astrid Josephine Jensen

Mathias Molte Lyng Stride

Mark Terkelsen

Marie Thomsen

Victor Veggerby Lehmann Nielsen

Luke Jamie Henrik Lauridsen

Kristine Holmen

Marie Rødbro

Katrine Dalin Svendsen

Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Kirkelig velsignelse den 12. maj 2018 i Jelstrup Kirke

Miela Bang Nielsen d.a. Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Dåb i Jelstrup Kirke den 12. august 2018

Salli Sulbæk Gjerde og Christopher Gjerde

Vielse den 12. maj 2018 i Rakkeby Kirke

Kyndelmisse 2018 - Vejby

Kyndelmisse i Vejby kirke 30/1 – 18

Konfirmation - Jelstrup Kirke den 12. maj 2017

Morten Kirkelund Andersen

Lærke Raulund Jensen

Elena Jensen

Maja Toft Pedersen

Christian Jørgensen

Mikkel Møller Hansen s.a. Tina og Brian Møller Hansen

Dåb i Sejlstrup Kirke 26. marts 2017

Agnes Støve Lie, d.a. Ellen og Morten Støve Lie

Dåb i Rakkeby kirke den 2. oktober 2016

Maria og Peter Grønhøj Andersen

Vielse den 24. september 2016 i Jelstrup kirke

 

Ditte og Bo Nørgaard Simonsen

Vielse den 3. september 2016 i Rakkeby kirke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11