Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 5 sogn, samt et arkiv med billeder fra øvrige arrangementer.

Birgitte Maarup Ludvigsen og Martin Dybro

Vielse i Jelstrup Sogn den 25. juli 2015

Historisk kirkegårdsvandring i Sejlstrup.

Det blev en rigtig fin aften den 15.7., vi havde i selskab med Hanne Aagaard, som uden tvivl er en af de få, som kender egnen, dens historie og dens befolkning ud og ind. Hanne Aagaards guidning blev suppleret af Inger Larsen (Sine Nymanns datter), hvis barndomshjem lå lige ved siden af kirken, dér hvor vi nu har det lille haveanlæg, Sinelund. Vi mødtes på kirkegården kl. 19.00.Vejret var lidt blæsende, men der var tørvejr.

Vinni Bahar Karlsen og Tonni Thomsen

Vielse i Vejby Kirke den 4. juli 2015

William Holst Frederiksen s.a. Kathrine Holst Frederiksen

Dåb i Rakkeby kirke den 07. juni 2015

Indvielse af ny alterdug i Rakkeby kirke den 12. april

Det er Poula Thomsen fra Rakkeby, der har kniplet alterdugen. Det er en hørdug, hvortil Poula har kniplet en 15 cm bred kant. Motivet på blondekanten er et Hjerte, kors og livstræet. Det er et kæmpestort og smukt arbejde, som Poula har udført.

Louise Maarup Ludvigsen og Karsten Tideman Schou Larsen

Vielse i Sejlstrup kirke den 28. marts 2015

Louise Nielsen og Jens Ole Dalsgaard

Vielse i Vejby Kirke 07. juni 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11