Vielser

Billeder fra vielser i de 5 sogn

Mathine Ammitzbøll Andersen og Malte Bjørk Tjalfe Feldkamp Herold

Vielse i Jelstrup Kirke den 3. september 2022

Marianne Blichfeldt Sørensen og Søren Berg

Vielse i Sejlstrup Kirke den 2. juli 2022

Dorte Højrup Hovaldt og Søren Gyldenberg Pedersen

Vielse i Vejby Kirke den 4. juni 2022

Jette Juul Christensen og Per Lindgaard Poulsen

Vielse den 12. marts 2022 i Vejby Kirke

Camilla Michela Lundholm Eshrich og Thomas Lundholm Eshrich

Vielse den 5. december 2021 i Rakkeby Kirke

Ditte Kvist Nielsen og Sebastian Ringsholt Sørensen

Vielse den 11. september 2021 i Harritslev Kirke

Caroline Nørbak Yder og Morten Nørbak

Velsignelse i Rakkeby Kirke den 29. august 2020

Ditte Berg Jensen og Lasse Skøt Petersen

Vielse i Vejby Kirke den 1. august 2020

Line Hoffmann Nødgaard og Jacob Nielsen

Kirkelig velsignelse den 18. maj 2018 i Harritslev Kirke

Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Kirkelig velsignelse den 12. maj 2018 i Jelstrup Kirke

Salli Sulbæk Gjerde og Christopher Gjerde

Vielse den 12. maj 2018 i Rakkeby Kirke

Maria og Peter Grønhøj Andersen

Vielse den 24. september 2016 i Jelstrup kirke

 

Ditte og Bo Nørgaard Simonsen

Vielse den 3. september 2016 i Rakkeby kirke

Signe Hurup Stagsted og mark Møller Christensen

Viet i Sejlstrup kirke den 14. maj

Ellen Støve og Morten Lie

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Helle Steen Tyndall og Morten Aaen Hansen

Vielse i Rakkeby kirke den 17. oktober

Janni Zakariasen Stagsted og Frank Nergaard Jensen

Vielse i Vejby kirke den 17. oktober

Mathilde Skovgård Sørensen og Lars Beck Møller

Vielse i Jelstrup kirke den 10. oktober

Tina Søndergaard og Hans Carlo Rødsgaard

Vielse i Vejby kirke den 26. september

Rikke Vittrup Olesen og Dennis Kristian Larsen

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

1 2 3 4