GUDSTJENESTER

9. december, 2. s. i advent
9:00 Vejby Kirke v/Anna Marie Bram Christensen, Kirkekaffe
19:00 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp. Koret medvirker


13. december
17:30 Rakkeby Kirke, Spejderne medvirker til krybbespil
19:00 Jelstrup Kirke, Lucia og krybbespil


16. december , 3. s. i. advent
09:00 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp, kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke v/præst Niels Kirketerp


18. december
09:45 Jelstrup Kirke v/Katrine Kjeller, julehygge med børnehaven
17:30 Vejby Kirke, Syng julen ind

21. december
10.00 Jelstrup Kirke, Julegudstjeneste med Hundelev Friskole


23. december, 4. s. i advent
9:00 Rakkeby Kirke, v/Niels Kirketerp kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
19:00 Sejlstrup Kirke v/Thomas Rasmussen


24. december, Juleaften
13:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
14:00 Rakkeby Kirke v/Flemming Høgh, koret medvirker
15:30 Harritslev Kirke v/Flemming Høgh


25. december, 1. juledag
10:30 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp


26. december, 2. juledag
10:30 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp


30. december
09:00 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp


1. januar Nytårsdag
14:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp
16:00 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp


6. januar, Helligtrekonger
09:00 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp


13. januar, 1. søndag efter Helligtrekonger
09:00 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp


20. januar, 2. søndag efter Helligtrekonger
09:00 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp


27. januar, 3. søndag efter Helligtrekonger
09:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp. Koret medvirker


29. januar, Kyndelmisse
18:30 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp


31. januar, Kyndelmisse
18:30 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp


3. februar, 4. søndag efter Helligtrekonger
09:00 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp


10. februar, Sidste søndag efter Helligtrekonger
09:00 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp


12. februar, Fyraftensgudstjeneste
17:30 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp


17. februar, Septuagesima
09:00 Vejby Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Rakkeby Kirke v/Niels Kirketerp. Koret medvirker


24. februar, Sexagesima
09:00 Sejlstrup Kirke v/Niels Kirketerp Kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke v/Niels Kirketerp


3. marts, Fastelavnsgudstjeneste
14:00 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp