GUDSTJENESTER

24. juni, 4.s.e.trin
9:00 Vejby Kirke v/Birte Maarup Iversen, kirkekaffe
16:30 Rakkeby Kirke v/ Anna Marie Bram Christensen, Friluftsgudstjeneste
1. juli, 5.s.e.trin
9:00 Harritslev Kirke v/Anna Marie Bram Christensen, kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke v/Thomas Reinholt
8. juli, 6.s.e.trin
9:00 Sejlstrup Kirke v/Anna Marie Bram Christensen,kirkekaffe

15. juli, 7.s.e.trin
09:00 Harritslev Kirke, kirkekaffe
10:30 Vejby Kirke,
22. juli,8.s.e.trin
09:00 Rakke Kirke v/Birte Maarup Iversen,kirkekaffe
19:00 Sejlstrup Kirke v/Aase Knak,

29. juli, 9.s.e.trin
09:00 Vejby Kirke v/Birte Maarup Iversen, kirkekaffe
19:00 Jelstrup Kirke v/provst Thomas R. Rasmussen v/NN,
5. august, 10.s.e.trin
09:00 Sejlstrup Kirke v/Birte Maarup Iversen Kirkekaffe
14:00 Harritslev Kirke v/Birte Maarup Iversen,
12. august, 11.s.e.trin
09:00 Rakkeby Kirke, Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke,
19. august, 12.s.e.trin
09:00 Harritslev Kirke, Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke,
26. august, 13.s.e.trin
9:00 Vejby Kirke, Fælles gudstjeneste med Vrå og Vrejlev
10:30 Rakkeby Kirke, Afskedsgudstjeneste
02. september, 14.s.e.trin
09:00 Jelstrup Kirke v/Birte Maarup Iversen, kirkekaffe
19:00 Harritslev Kirke v/præst Peder S. Kristensen,
09. september, 15. s.e.trin. Høstgudstjeneste
10:30 Vejby Kirke, NN

16. september, 16.s.e.trin. Høstgudstjeneste
10:30 Sejlstrup Kirke, v/NN