Fødsel

Når et barn bliverer født, sendes der, via CPR-systemet, besked til sognepræsten / kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor. sognepræsten / kirkekontoret får også besked, selv om man ikke er medlem af Folkekirken eller man tilhører en anden trosretning.

Er barnets forældre ikke gift, kan der inden 14 dage afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til sognepræsten / kirkekontoret. Herefter afgives erklæringen til Statsforvaltningen. OA-erklæringen skal indsendes digitalt via www.borger.dk .

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have mindst ét fornavn og ét efternavn. Uanset om barnet skal døbes eller navngives, henvender man sig til sognepræsten / kirkekontoret angående dette.

Medlemskab af Folkekirken sker ikke automatisk ved anmeldelse af fødslen, men sker kun ved dåb.