Harritslev Kirke

På en lav banke lige nord for landsbyen Sønder Harritslev ligger Harritslev Kirke. Boligen umiddelbart sydøst for kirken var til 1969 præstegård. I 1958 blev der bygget ny avlsgård til præstegården, nemlig ejendommen ca. 100 m. nord for kirken. Efter pastoratsammenlægning i 1971 afhændedes såvel præstebolig som forpagtergård til privat ejendom, og der blev bygget ny præstegård beliggende i Rakkeby.