Alterbordet

På det kvadermurede alterbord, der i oversiden har en helgengrav, stod som alterprydelse et trækors tegnet af arkitekt E. Packness. Et nyere altermaleri - en kopi efter gravlæggelsen af den spanske maler Ribera - er ophængt på skibets nordvæg. Døbefonten er en ganske enkel romansk granitfont med fad, der er skænket 1635 af Sivert Bech og Lisbeth Bille. Prædikestolen og dens lydhimmel er et ganske smukt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1600-tallet af den produktive billedskærer Niels Ibsen i Hjørring. Et usædvanlig fint, men defekt korbuekrucifiks fra midten af 1400-tallet i mester Bertrams "blide stil" er nu i Vendsyssels historiske museum. Klokken er uden indskrift, men ser efter sin form ud til at stamme fra slutningen af 1500-tallet.