Vejby Kirke

VEJBY KIRKE er en valfartskirke, der i den katolske tid var viet til Sct. Villads. Kirken er formentlig opført i 1200-tallet af munkene fra Børglum Kloster ved Sct. Villads kilde, der blev regnet som undergørende. Både kor og Skib er i romansk stil, men ydermurene er senere omsat, og vinduesåbningerne er udvidede i gotisk. Efter reformationen har prædikestolen endog fået sit eget vindue.

VÅBENHUS fra 1879. Inde i våbenhuset ses på sydvæggen en mindetavle over Bertel Henriksen der var præst her fra 1879-87. Pastor Henriksen blev af sin samtid betegnet som en åndfuld præst, hvis virke satte dybe spor og betød en sindets rigdom, bygget op på åndens kraft for mange også uden for Vejby sogneskel.

ALTERTAVLEN der er stærkt fornyet, rummer dele af den fløjtavle fra begyndelsen af 1600-tallet. Dens maleri "Herre, frels mig" er malet af E. Bayer 1907. Den nuværende altertavle afløste en sengotisk skabsaltertavle fra 1500-tallet. Herfra stammer de 3 helgenfigurer, Johannes Døberen, Biskop Sct. Villads (efter hvem kirken er opkaldt) og en kvinde (måske Jomfru Maria). De 3 figurer er nu anbragt i nichen ved den tilmurede kvindedør i nordsiden.