Kom i kontakt med kirken

Sognepræst for de 5 kirker:
Stillingen er vakant

Kontakt præsterne i Bistrupkirken:

Birte Maarup Iversen
Tlf. 6162 0306
Mail bmi@km.dk

Anna Marie Bram Christensen
Tlf. 4037 0579
Mail: ambc@km.dk

Eller kordegn
Karin Svendsen
tlf. 9623 17 17 (Bistrupkirken)
Mail: kafs@km.dk

Rakkeby kirke
Formand for menighedsrådet: Hanne A Kristensen, Toftegårdsvej 2, 9800 Hjørring | 9899 8222
Graver: Lotte Schütz, Lysningen 6, 9800 Hjørring | 2635 9500 | rakkebykirkegaard@live.dk
Organist: Peder Kallesøe, Snarupvej 9, 9800 Hjørring | 9899 8808

Menighedsrådsmedlemmer:
Hanne A Kristensen - Formand
Toftegårdsvej 2, 9800 Hjørring | 9899 8222

Hanne Christensen - Næstformand, med i møde og bladudvalget
Munkedalsvej 10, 9800 Hjørring | 9899 8391

Carl Erik S. Jørgensen - Kirkeværge, med i valgbestyrelsen og præstegårdsudvalget.
Snarupvej 83, 9800 Hjørring | 9899 8098

Edel Jakobsen - Kasserer, med i møde og bladudvalget.
Rakkebyholmvej 240, 9800 Hjørring | 9899 8368

Gerda Olesen - Kontaktperson, Sekretær, med i valgbestyrelsen og præstegårdsudvalget
Rakkebyholmvej 223, 9800 Hjørring | 9899 8210

Kirkegårdsudvalg: Alle

Suppleant: Ellen Støve Lie


Ekstern Regnskabsfører:
Mona Jørgensen, Snarupvej 83, 9800 Hjørring | 9899 8098

Kirkebilen
Lyngsø Biler | 9883 8331
Kan bestilles dagen før til sognemøder og højmesser