< Tilbage

Velkommen til Jelstrup sogn31-05-2015 - 09:17

Så er det nye femsognspastorat en kendsgerning: Vejby – Sejlstrup – Jelstrup – Harritslev – Rakkeby Pastorat er det nye navn.

Det første møde blev afholdt i Rakkeby Præstegård den 30. april, under ledelse af provst Lars Erich Stephansen. Selvom det var Storebededags aften, var der god tilslutning til mødet, hvor provsten fortalte om processen for at blive et femsognspastorat. Biskoppen sender en indstilling til kirkeministeriet. Provsten orienterede om, at der nu fra 1. juni er ansat en ny præst i Vrå: Kristine Marstrand-Jørgensen.
Der bliver i den nærmeste tid mange administrative opgaver, der skal tilrettes, men i første omgang drejer det sig om, at få gudstjenestelisten korrigeret. Viggo bliver i store træk nu fritaget for gudstjenester i nabosognene, når kollegaerne i Vrå- Em og Vrejlev- Hæstrup har fri, hvorimod Kirstine Rafn og Kristine Marstrand-Jørgensen stadig skal afløse ved de tidlige gudstjenester.
Der vil fremover, når sognepræsten har fri også altid være én højmesse i pastoratet klokken 10.30. Disse tjenester vil fremover blive betjent af Hjørringpræsterne. Så det ser ud til, vi kan bibeholde den samme gudstjenesterate som før.
Desuden skal hjemmesiden tilrettes. Kristian Damgaard er webansvarlig og kan klare denne opgave.
Kirkebladet tilrettes i samme stil som nu, så må fremtiden vise, om der skal nytænkning til.
Der skal vælges repræsentanter til diverse udvalg, så hvert råd er ligeligt repræsenteret.
Formand for Jelstrup Sogn, Leif Sørensen fortalte levende om, hvad der er gået forud for denne beslutning. Det var dejligt at høre, der var så god tilslutning til at blive en del af vores pastorat.
Vi tror, det bliver en fordel for os alle på mange måder, og vi ved, der er mange gode og solide kræfter i området. Og der er penge på kontoen. Det er da et godt udgangspunkt.
Herfra byder vi Jelstrup Sogn velkommen. Vi glæder os til samarbejdet.

Formand for Vejby Menighedsråd
Kirsten Baggesen

< Tilbage