Beretning september 2016.

De sidste 4 år har været en forholdsvis stille periode i menighedsrådet.

Menighedsråd:
Formand: Hanne A. Kristensen
Næstformand: Hanne Christensen
Kirkeværge: Carl Erik Jørgensen
Kontaktperson: Gerda Greve Olesen
Kasserer: Edel Jakobsen
Sekretær: Gerda Greve Olesen
Regnskabsfører: Mona Jørgensen
Møde-bladudvalg: Edel Jakobsen og Hanne Christensen
Præstegårdsudvalg: Gerda Greve Olesen og Carl Erik Jørgensen. Carl Erik er formand.
Suppleanter: Per Jensen og Jan Yder

Personale:
I de 4 år, der er gået, har vi ikke haft udskiftning af personalet. Det er vi glade for. Vi har gode, solide, trofaste og samvittighedsfulde medarbejdere, der udfylder deres job på bedste vis. Det kan vi ikke takke nok for. Det er nemlig ingen selvfølge.

Det vil sige, det er ikke helt rigtigt, at vi ikke har haft udskiftning, for Bent var barselsvikar for Lotte tilbage i 2012-2013, og han kommer her stadig, for Lotte søgte og fik nedsat tid – 32 timer om ugen. Stillingen er normeret til 33 timer, så den sidste time tilfalder Bent, som er graver i Sdr. Harritslev.
Lotte har taget uddannelse som anlægsgartner under jobrotation, så det har været udgiftsneutralt for Rakkeby. Hun kan ikke forvente lønforhøjelse af den grund.

Vi har fået udvidet medarbejderstaben med 1 mand. 1. juli 2016 ansatte vi Helge som kommunikationsmedarbejder i 2 timer om ugen. Det er så nyt, men vi tror, vi bliver glade for ham og hans evner og kompetencer mht. fotografering og skriverier blandt andet.

Vi har fået lavet en samarbejdsaftale og arbejdsbeskrivelse med de 3 andre sogne om vores fælles korleder for gospelkoret – Karen Olesen. Poul Simonsen er kontaktperson for hende.
Kirkesanger har vi ikke, men et kirkekor. Det medvirker ved højmesserne og andre højtideligheder. Det er vi rigtig glade for. Det fungerer rigtig godt. Det er et meget stabilt, aktivt og interesseret hold, vi har. Det er helt sikkert et godt aktiv og bidrager positivt til gudstjenestelivet.

Graversamarbejdet med de 3 andre sogne fungerer også godt. De gør brug af hinandens stærke sider og er glade for indimellem at have kolleger. De udgør et godt team og har lavet aftaler om, hvordan og hvad, de samarbejder om.

Præsten:
I den første del af perioden, hvor vi præstemæssigt arbejdede sammen med Vrå og Vrejlev, fik vi reguleret gudstjenesteantallet i sognene, så der kun var 1 gudstjeneste, når Viggo havde fri. Viggo var vikar i Vrå i Oles fravær indtil ansættelsen af ny præst i Vrå.

Viggo blev i juni 2015 indsat som sognepræst i Jelstrup, således at han ikke skal have gudstjenester i Vrejlev og Vrå, men udelukkende i vores nu 5-sognspastorat. Det har givet flere gudstjenester i sognene og mere ro på.

Gudstjenesteantal. Antal kirkegængere ved gudstjenesterne er dalende i de sidste 2 år. Derfor har vi i Rakkeby besluttet, at der ikke er gudstjeneste, når Viggo har fri – sparer emeritusser.

Kirken:
For at spare på udgifterne til strøm og varme fik vi installeret organistvarmer i januar 2013. Det vil sige en varmeskærm samt varme ved fødder og hænder. Det fungerer fint, og Peder er meget tilfreds med det også. Så håber vi, vi har sparet penge, men det er mere hensigtsmæssigt end at varme hele kirken op i flere dage, når det kun er Peder, der skal varmes.

Den 12. april 2015 fik vi en ny, kniplet alterdug, som Poula Thomsen har fremstillet. Hun var Rakkebykone og i menighedsrådet i flere perioder som kasserer. Hun var glad for at kunne skænke denne alterdug til kirken, som hun flittigt har benyttet, mens de boede i Rakkeby, og vi er glade for den og synes, den pynter på den mørke altertavle.

Vi har fået en ekstra mikrofon, så nu er vi godt forsynet mht. lyd i kirken og kan sige, at vi er helt opdateret på det akustiske felt.

Kirkegården:
Vi har gennem næsten hele perioden arbejdet med nyt indgangsparti, belysning på kirkegården og ikke mindst lågerne, som er i en miserabel forfatning. Vores første arkitekttegnede forslag til nye låger blev forkastet på grund af udseendet. Der blev fremstillet et nyt, som vi godtog. Det er indsendt og ligger til behandling i Stiftet på nuværende tidspunkt.

Arbejdet med indgangspartiet omfatter frostsikring af stolperne, belysning fra begge låger og ned til velfærdsbygningen samt parkeringspladsen. Fliserne skal rettes op, og der er lidt asfaltarbejde også forbundet med projektet. Det skal gerne stå færdigt i næste periode.

På kirkegårdsområdet nord for kirken er der mange tomme og nedlagte gravsteder. Derfor vil vi nu arbejde for at få en havekonsulent til at udarbejde et forslag til udformning af området. Vi ønsker, at området skal blive attraktivt at opholde sig på, et sted, hvor man kan søge fordybelse, hygge og nydelse. Hækkene skal fjernes, så det bliver mere grønt og gerne blomster med dufte og forskellige farver og stauder – måske skovagtigt. Vi er sikre på, at der kommer et godt forslag at arbejde ud fra.

Samarbejde:
Der skete det glædelige i 2015, at Jelstrup blev lagt ind i vores pastorat. Det er vi glade for, og det er de også. Vi synes, vi er kommet godt fra start. Hvis ikke det var sket, kunne man jo være meget urolig for, hvordan fremtidsudsigterne vil tage sig ud. Om 5 år skal vi jo have ny præst, for de bliver afskediget, når de er 70. Hvis ikke Jelstrup var kommet til, kunne man frygte, at vi 4 sogne blev delt, og vi måske ville blive lagt under Vrå og måske Løkken. Det vil ikke være et godt scenarie, da det er et bysogne, og det er ikke de samme problematikker, der opereres med i landsogne og bysogne. Vi ser jo, hvordan det går, når enhederne bliver større. Så går det ud over de små. Derfor er det godt med de 5 landsogne, og der er den fordel, at Viggo ikke skal afløse i Vrå og Vrejlev sogne, men kan koncentrere sig om vores 5 sogne.

Vi har aftalt et samarbejde med spejderne, hvor de medvirker ved BUSK gudstjenester, og vi sponserer deres julearrangement efter deres julegudstjeneste.

Desuden understøtter vi deres sommerlejr med tilskud til lederne.

Der er oprettet en sorggruppe i Præstegården under ledelse af Lene Jakobsen og Katrine Christensen og Viggo. Den har fungeret et stykke tid nu. Der kan oprettes flere, såfremt der er behov for det. Det sker også i samarbejde med Vrejlev og Vrå.

Vi gav Friskolen i Hundelev ”Min første salmebog”, da den blev oprettet. Det er jo den eneste skole i pastoratet. Den blev vi enige om at give en fælles gave.

I april 2015 var Rakkeby vært for et graverkursus på Rakkeby kirkegård. Det var en stor succes og blev omtalt i aviser og tv. Lotte gjorde et stort stykke arbejde med det.

Vi har fået ny hjemmeside for de 5 sogne. Det er Kristian Damgaard fra Vejby er web-redaktør for den – rakkeby-kirke.dk

Vi havde i samarbejde med Vrejlev og Vrå et fællesarrangement med Sigurd Barrett i Vrå Kirke. Stor succes med fyldt kirke. Desuden har vi 2. påskedagsgudstjenesten, der går på skift mellem Rakkeby, Vrejlev og Vrå, og pinsegudstjenesten, der altid foregår i Sejlstrup.

Præstegården
Præstegården er jo kommet under Rakkebys budget og regnskab nu, men det er præstegårdsudvalget, der bestyrer den. Det består af 2 medlemmer for alle 5 sogne. Rakkeby har formandsposten.

Af arbejder her kan bl.a. nævnes, at olietanken er gravet op og er erstattet af et nyt varmeanlæg, og beplantningen foran præstegården blev ved den lejlighed fældet og nyt er plantet.

Carl Erik kan måske supplere.

Faste aktiviteter:
Morgensang hver anden torsdag i vinterperioden, gospelkor hver anden mandag, sorggruppe efter behov. Kirkekor ved højmesser. Pigekor juleaften. Konfirmander og minikonfirmander, men med et dalende antal på grund af skolenedlæggelsen.

Fremtid
Sorggruppe – oprette flere, da der er et behov for det.
Kirkegård. Vi håber, at det forestående arbejde på kirkegården, vil blive til stor glæde for sognet, for der er mange, der lægger gåturen forbi kirkegården. Mod øst har vi jo de gamle gravsten opstillet – et såkaldt labidarium. Det vil jeg håbe må eksistere i mange år endnu. Det fortæller en hel masse historie, som er vigtig ikke mindst i en landsby, og det tager ikke plads op for gravsteder. Jeg kan godt lide at ”hilse på” alle de gamle mennesker fra sognet, og det ved jeg, mange andre i sognet også gør.

Forsøge at højne antal af kirkegængere, men det er en svær proces og en problematik, som ikke kun Rakkeby sogn kæmper med.

Gudstjenesterne er det vigtigste i kirkens arbejde. Kirken er et af de sidste samlingssteder i vores landsby. Ved de små gudstjenester er der mulighed for at få sig en snak, mens man nyder en kop kaffe. Det virker rigtig godt og giver socialt samvær. De øvrige kirker har taget ideen op.

Kirken og gudstjenesten er det eneste sted i tiden og i samfundet, hvor man har mulighed for ro og tid til eftertænksomhed. Ro er faktisk ved at være en luksus i dag. Det skal vi måske blive bedre til at informere om, og vi skal måske også være mere synlige i samfundet.

Kirkens inventar kan vi måske forsøge at ændre på, men jeg vil ikke komme nærmere ind på dette emne på nuværende tidspunkt.

Af nye initiativer er der forslag om en bogklub og legestue. De forslag skal der arbejdes videre med i den næste periode.

På dagsordenen skal også frivillighed i kirken og præstegården op at vende i næste periode.

Det var vist alt for denne periode, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til menighedsrådet for den forløbne periode. Jeg synes, at arbejdet foregår i en dejlig og fordragelig atmosfære, og at alle rykker, når der skal rykkes. Vi er ikke altid enige, men vi snakker om tingene og finder altid en løsning. Hver især har opgaver at løse inden for sit område og gør det fortrinligt. Det være sig kontaktperson, kirkeværge, kasserer, sekretær og møde- og bladudvalg. Det er et gode, at vi ikke har samarbejdsproblemer med personalet.

Jeg håber, at menighedsrådet kan få en god arbejdsperiode de næste 4 år, dem, der er så heldige at blive valgt. Menighedsrådsarbejde er meget interessant og meningsfyldt, og det byder på masser af socialt samvær.

Tak.
Hanne Kristensen